Bestyrelsen


Bestyrelsen driver alt det praktiske omkring klubben, og den består af 5 eller flere af rideklubbens medlemmer. Alle kan være medlem af bestyrelsen såfremt at de har betalt deres kontingent, bestyrelsen vælges årligt på rideklubbens generalforsamling i februar. I bestyrelsen vælges man for to år af gangen.


SØSR Bestyrelsen anno 2021


Formand: Trine Holm Søgaard

Næstformand: Tina Søby

Kasserer: Nicoline Lundby Hansen

Bestyrelsesmedlem: Sophia Moltzen

Bestyrelsesmedlem: Marie Yde 

Bestyrelsesmedlem: Susanne Topp


Bestyrelsessupleant: Kristine Haut

Revisor: Charlotte Wegeberg

Revisorsupleant: Emilie Stæhr Frederiksen

Om klubben


Søholm Sportsrideklub (SØSR) er en rideklub, som er grundlagt i sommeren 2016, og optaget i Dansk Rideforbund februar 2017. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at skabe et stærkt fællesskab for vores medlemmer. Klubben har særligt fokus på den sociale dimension, samt at rumme alle discipliner inden for ridesporten. Det vil sige, at uanset om du er til dressur, spring, TREC eller skov, er dette en klub for dig!


Hos SØSR er ridning en holdsport

Ridning er i sportens betydning ofte anset som en individuel sport, men i praksis er det umuligt at dyrke alene. For at ridning kan lade sig gøre skal man af minimum f.eks. have en smed og dyrlæge, som holder hesten sund og rask. Ofte følger der også fysioterapeut, kiropraktorer, massører og andre terapeuter med. Ligeså kan en del af dit "hold" være støtte fra din familie - eller venner fra din klub. SØSR fokuserer på, at vores medlemmer er et TEAM og prioriterer derfor sociale arrangementer samt hold-konkurrencer højt. Vi ønsker at skabe relationer på tværs af alder, niveau og disciplin og samles om heste som fælles interesse.

Søholm Sportsrideklub ønsker at udvikle og udføre aktiviteter som kan øge interessen for et bredt spektre af heste-relaterede aktiviteter, som binder forskellige varianter af ridesporten sammen.


Vidensdeling

Rideklubben fokuserer ligeledes på at formidle og opsamle erfaringer der kan styrke den beviste kompetenceudvikling uanset hvilket niveau man befinder sig på. Kompetenceudvikling kan ske ved afholdelse af kurser, faglige foredrag, clinics og mentor-ordninger.


Talentudvikling

Vi ønsker at vores medlemmer inspireres og udvikles fra der hvor de er. Uanset om man er til konkurrenceridning, hygge og skovtur, eller et sted imellem, kan man have ambitioner og drømme. Søholm Sportsrideklub ønsker at være en del af din udvikling uanset hvor dit talent skal bære dig hen!


Samarbejde

Søholm Sportsrideklub ønsker at samarbejde med andre klubber og organisationer. Dette kan være i form af arrangementer, kurser og andre begivenheder. På sigt drømmer vi om at kunne afholde størrere klubturneringer, cups, hestival og spændende faglige kurser og hyggelige sociale begivenheder på tværs af klubber og landsdele.

Udvalg
Udvalgene varetager forskellige opgaver og der skal altid være minimum ét bestyrelsesmedlem i udvalget. I øjeblikket har vi følgende udvalg:

  • PR Udvalget
  • Håndværkerudvalget
  • Stævneudvalget